3. 6. 2020  9:39 Karolína
Akademický informačný systém

Projekty


Analytické a termodynamické štúdium separácie opticky aktívnych látok metódou HPLC v on-line spojení s DAD, NMR a polarimetrickou detekciou. Príprava nových selektívnych sorbentov použiteľných pri príprave vzorky.

Garant: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.


   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analytické a termodynamické štúdium separácie opticky aktívnych látok metódou HPLC v on-line spojení s DAD, NMR a polarimetrickou detekciou. Príprava nových selektívnych sorbentov použiteľných pri príprave vzorky.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Dek FCHPT [ukončené]
+421 918 674 153
B 199
OALCh ÚACH FCHPT [ukončené]+421 918 674 302

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ