14. 10. 2019  0:49 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom.

Garant: prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0535/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0