21. 11. 2019  9:35 Elvíra
Akademický informačný systém

Projekty


Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov.

Garant: prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.ÚBM FCHPT+421 (2) 59 325 410SB 632
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ