22. 10. 2019  21:22 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5´-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti.

Garant: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikace projektu:1/0589/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0