18. 10. 2019  21:19 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami.

Garant: Ing. Eva Hybenová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0845/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0