21. 10. 2019  4:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


In vitro hodnotenie prestupu kožou a účinnosti antioxidačných a UV fotoprotektívnych látok.

Garant: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "In vitro hodnotenie prestupu kožou a účinnosti antioxidačných a UV fotoprotektívnych látok.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.OPT ÚPV FCHPT+421 (2) 59 325 418SB 571, SB 614
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ