28. 1. 2020  1:28 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Predĺženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty pekárenských výrobkov.

Garant: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0570/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0