25. 9. 2020  1:07 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0817/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0