20. 9. 2020  6:36 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou.

Garant: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0575/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0