Oct 17, 2019   11:13 p.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN

Supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa venuje výskumu v oblasti telekomunikačných sietí novej generácie NGN. V rámci projektu vznikne komplexné experimentálne pracovisko ako platforma Next Generation Network,. Projekt skúma kvalitatívne parametre NGN sietí a metódy zabezpečenia požadovanej kvality komunikácie. Zameriava sa na vytvorenie matematických modelov jednotlivých sieťových prvkov, metód zabezpečovania QoS a zdrojov multimediálneho signálu, ktoré umožnia optimalizáciu prevádzkových parametrov NGN sietí. Venuje sa problematike zabezpečenia a bezpečnosti týchto sietí, optimálneho smerovania a modelu služieb.
Kind of project:VTP ()
Department:Department of telecommunications (FEEIT)
Project identification:AV 4/0015/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0