Jul 21, 2019   10:29 a.m. Daniel
Academic information system

Projects


Vývoj miniatúrneho prístroja neivazívneho monitorovania psycho-fyziologických procesov u človeka pod vplyvom stresu

Supervisor: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom a predpokladaným výsledkom projektu je vývoj nového, miniaturizovaného prístroja na komplexne neivazívne meranie fyziologických charakteristík používaných pri psychofyziologických vyšetreniach. Kontinuálne snímanie takto vybraných charakteristík poskytuje dostatočné informácie pre odborníkov zaoberajúcich sa identifikáciou stresu a záťažových situácií. Neivazívny charakter merania týchto parametrov priamo na koži a cieľ miniaturizovať meracie zariadenie si vyžaduje vývoj integrovaných mikrosenzorov ako aj vývoj samotného integrovaného meracieho zariadenia. Keďže problematika detailného diagnostikovania stresu je v súčastnosti veľmi aktuálna, je reálny predpoklad, že vyvinutý prístroj bude mať široké uplatnenie nielen v oblasti aplikovanej psychológie a medicíny, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života.
Kind of project:VTP ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:AV 4/0018/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0