20. 7. 2019  7:02 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN)

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.ÚMIKT FEI+421 (2) 60 291 705B413

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ