16. 10. 2019  15:04 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN)

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Rýchly rozvoj v oblasti telekomunikácií, ako v pevných, tak aj v mobilných sieťach, núti hľadať operátorov efektívnejšie riešenia. Medzi najperspektívnejšie v súčastnosti patria konvergované architektúry na báze IMS. Cieľom predkladaného projektu je nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich projektov základného výskumu vybudovaním IMS domény a overením v experimentálnej prevádzke jej vlastností. Budovaná doména má poskytnúť možnosti prepojenia fixných, ale aj mobilných sietí rôznych technológií (GSM, WiFi, WiMAX ).
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikace projektu:AV 4/0019/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0