19. 10. 2019  12:25 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN)

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rýchly rozvoj v oblasti telekomunikácií, ako v pevných, tak aj v mobilných sieťach, núti hľadať operátorov efektívnejšie riešenia. Medzi najperspektívnejšie v súčastnosti patria konvergované architektúry na báze IMS. Cieľom predkladaného projektu je nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich projektov základného výskumu vybudovaním IMS domény a overením v experimentálnej prevádzke jej vlastností. Budovaná doména má poskytnúť možnosti prepojenia fixných, ale aj mobilných sietí rôznych technológií (GSM, WiFi, WiMAX ).
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:AV 4/0019/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0