Aug 17, 2019   7:23 p.m. Milica
Academic information system

Projects


Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN)

Supervisor: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Rýchly rozvoj v oblasti telekomunikácií, ako v pevných, tak aj v mobilných sieťach, núti hľadať operátorov efektívnejšie riešenia. Medzi najperspektívnejšie v súčastnosti patria konvergované architektúry na báze IMS. Cieľom predkladaného projektu je nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich projektov základného výskumu vybudovaním IMS domény a overením v experimentálnej prevádzke jej vlastností. Budovaná doména má poskytnúť možnosti prepojenia fixných, ale aj mobilných sietí rôznych technológií (GSM, WiFi, WiMAX ).
Kind of project:VTP ()
Department:Department of telecommunications (FEEIT)
Project identification:AV 4/0019/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0