16. 7. 2019  16:03 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky

Garant: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.ext UPIM MTF
doc. Ing. František Horňák, PhD.ÚKR REKP REK [ukončené]+421 905 930 243Z 312
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 457T02 2.112
Ing. Michal Marton, PhD.ext UPIM MTF
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 471T02 2.103
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ