18. 6. 2019  5:12 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky

Garant: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie a analýzu súčasných teoretických poznatkov z manažérstva kvality a predpokladané smery vývoja teórie a požiadaviek praxe (požiadavky a potreby trhu). Na základe analýzy spracovanie informácií a vyhodnotenie výsledkov diferencovane pre skúmané priemyselné odvetvia. Zhodnotenie aplikácie procesov týkajúcich sa manažérstva kvality v skúmaných odvetviach priemyselnej praxe v porovnaní s požiadavkami jednotlivých modelov systému manažérstva kvality (ISO9001:2000, TS 16 949, AQAP). Vypracovanie návrhov pre zlepšovanie procesov v oblastiach, kde boli zistené najväčšie nedostatky. Výstupom bude spracovanie návrhu systémového riešenia pre účinnejšie uplatňovanie požiadaviek v oblasti manažérstva kvality pre požiadavky podnikovej praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:1/0229/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. František Horňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Marton, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ