17. 10. 2019  2:16 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


IQ Kiosk - Inteligentný terminál

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného vedecko - technického projektu je výskum a vývoj Inteligentného terminálu (IQ Kiosk), zariadenia ktoré sprístupní informácie rôzneho druhu širokej verejnosti. Umiestnený na verejných priestranstvách bude poskytovať aktuálne informácie o meste, počasí, dopravných poriadkoch atď. Pripojený na internet umožní prezeranie web stránok, IP telefónu, prípadnú pomoc v núdzi. Informácie budú podávané obrazovo ako aj zvukovo. Terminál umožní obojsmernú hlasovú komunikáciu s užívateľom. Zjednoduší zrakovo alebo sluchovo postihnutým ľuďom navigáciu v mestských podmienkach.
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikace projektu:AV 4/0020/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0