19. 10. 2019  6:13 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


IQ Kiosk - Inteligentný terminál

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného vedecko - technického projektu je výskum a vývoj Inteligentného terminálu (IQ Kiosk), zariadenia ktoré sprístupní informácie rôzneho druhu širokej verejnosti. Umiestnený na verejných priestranstvách bude poskytovať aktuálne informácie o meste, počasí, dopravných poriadkoch atď. Pripojený na internet umožní prezeranie web stránok, IP telefónu, prípadnú pomoc v núdzi. Informácie budú podávané obrazovo ako aj zvukovo. Terminál umožní obojsmernú hlasovú komunikáciu s užívateľom. Zjednoduší zrakovo alebo sluchovo postihnutým ľuďom navigáciu v mestských podmienkach.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:AV 4/0020/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0