Oct 20, 2019   5:18 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


IQ Kiosk - Inteligentný terminál

Supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom predkladaného vedecko - technického projektu je výskum a vývoj Inteligentného terminálu (IQ Kiosk), zariadenia ktoré sprístupní informácie rôzneho druhu širokej verejnosti. Umiestnený na verejných priestranstvách bude poskytovať aktuálne informácie o meste, počasí, dopravných poriadkoch atď. Pripojený na internet umožní prezeranie web stránok, IP telefónu, prípadnú pomoc v núdzi. Informácie budú podávané obrazovo ako aj zvukovo. Terminál umožní obojsmernú hlasovú komunikáciu s užívateľom. Zjednoduší zrakovo alebo sluchovo postihnutým ľuďom navigáciu v mestských podmienkach.
Kind of project:VTP ()
Department:Department of telecommunications (FEEIT)
Project identification:AV 4/0020/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0