28. 3. 2020  16:22 Soňa
Akademický informačný systém

Projekty


Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Garant: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 407T02 2.126, T02 2.117
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 462T02 2.119
Ing. Lucia Baková, PhD.ext UPIM MTF
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 466T02 2.121
Ing. Jana Campbell, PhD.MTF D-oPM [ukončené]
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.UPIM MTF+421 906 068 117T02 2.116
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 471T02 2.103
doc. Ing. Katarína Hoghová, PhD.MTF D-PMA [ukončené]+421 (33) 5511 033 kl. 127Z 309
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.ext UPIM MTF+421 906 068 kl. 470T02 2.117
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 473T02 2.106
Ing. Barbora MišákováMTF D-PMA [ukončené]
Ing. Eva Seidlová, PhD.MTF D-PMA [ukončené]+421 (33) 5511 033 kl. 132Z 314
Ing. Peter Szabó, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 456T02 2.113
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 481T02 2.115
Ing. Zuzana Školárová, PhD.ext UPIM MTF
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.ext UPIM MTF
Ing. Kristína Urbanovičová, PhD.MTF D-PMA [ukončené]+421 (33) 5511 033 kl. 213Z 309
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118
Ing. Ivana Varga Babeľová, PhD.MTF D-PMA [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ