23. 9. 2019  13:00 Zdenka
Akademický informační systém

Projekty


Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi.

Garant: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podstatou projektu je fyziologická regulácia biotechnologickej nadprodukcie biologicky aktívnych látok (polynenasýtené mastné kyseliny, karotenoidné pigmenty, polyketidové metabolity, aromatické látky a deriváty sacharidov) využitím domácich obnoviteľných surovín a štúdium ich fyzikálno-chemických vlastností. Sledovanie parametrov a optimalizácie fermentačného procesu prinesie nielen možnosť selekcie a prípravy vysoko produkčných kmeňov ale poskytne aj informácie o cielenej regulácii biochemických procesov vo fermentačných technológiach, čo zároveň bude základom na prepojenie základného a aplikovaného výskumu nachádzajúcim uplatnenie jednak v celonárodnom ako aj v medzinárodnom výskume v tejto oblasti. Projekt by mal vyústiť do návrhov zariadení pri prenose výsledkov riešenia z laboratórnych experimentov do poloprevádzkových objemov. Fermentačná príprava takýchto metabolitov tak prispeje k rozšíreniu ich aplikácii v potravinárskej, lekárskej, farmaceutickej a veterinárnej praxi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:1/0747/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0