13. 11. 2019  23:11 Stanislav
Akademický informačný systém

Projekty


Viachodnotové logiky v rozhodovacích procesoch.

Garant: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Viachodnotové logiky v rozhodovacích procesoch.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 334NB 614

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ