14. 10. 2019  17:26 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Viachodnotové logiky v rozhodovacích procesoch.

Garant: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:1/0374/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0