22. 10. 2020  17:01 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Viachodnotové logiky v rozhodovacích procesoch.

Garant: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:
1/0374/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0