23. 10. 2019  9:57 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Viachodnotové logiky v rozhodovacích procesoch.

Garant: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0374/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0