14. 12. 2019  6:37 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Selektívne procesy pre chemické špeciality.

Garant: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Selektívne procesy pre chemické špeciality.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.OOTKaR ÚOCHKP FCHPT+421 (2) 59 325 370NB 759, NB 780

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ