21. 10. 2019  17:15 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Selektívne procesy pre chemické špeciality.

Garant: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0768/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0