28. 2. 2020  19:51 Zlatica
Akademický informačný systém

Projekty


Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí

Garant: RNDr. Renáta Masárová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc.KMAT UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 klapka 216Š 216
RNDr. Renáta Masárová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 448T02 3.107
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Mgr. Zuzana ČerveňanskáUIAM MTF, MTF D-AAIP ext [roč 4]+421 906 068 437T02 3.103
doc. RNDr. Marián Halabrín, CSc.KMAT UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 klapka 226Š 226
Ing. Anna Juráková, PhD.ext UIAM MTF
Mgr. Vladimír Liška, PhD.UIAM MTF+421 906 068 436T02 3.106
RNDr. Mária Tóthová, PhD.MTF D-PMA [ukončené]+421 906 068 448T02 3.107
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.ext UIAM MTF
RNDr. Ľudmila VaculíkováUIAM MTF [ukončené]+421 906 068 726Š 214
RNDr. Monika Žilková, PhD.KMAT UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 klapka 229Š 229


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Ing. Andrea BujdákováÚIS CVT OUP REK19.11.201017.03.2011
Mgr. Alena Kopčanováext MTF01.12.201017.03.2011
doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc.KMAT UIAM MTF [ukončené]10.08.201003.12.2010

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ