Oct 18, 2019   6:47 a.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách.

Supervisor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Project identification:1/0225/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:30. 12. 2010
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0