19. 10. 2019  11:40 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológie

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Malý hydroenergetický zdroj s odvaľovacím tekutinovým strojom je patentovo chránené hydraulické zariadenie, ktoré pracuje na odlišnom hydrodynamickom princípe, než známe typy hydromotorov. Je to jednoduché zariadenie, ktoré dokáte pracovať aj pri podmienkach malých úrovní hydropotenciálu (toky s malým prietokom a spádom). S účinnosťou 55-75 % dokáže premieňať energiu vodných tokov na mechanickú energiu, ktorá sa dá využiť pre rôzne aplikácie. Hlavným cieľom je popísať hydrodynamické princípy odvaľovacieho tekutinového stroja, na základe ktorých možno navrhovať rôzne typy hydroenergetických zariadení. Ďalej navrhnúť a prakticky overiť použitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre použitie v strojárenských technológiách, napr. pre výrobu elektrickej energie na napájanie meracej a regulačnej techniky, na čerpanie, transport, ohrev alebo chladenie kvapalín. Výhodné sa javí použitie "odpadového" hydropotenciálu z recylkulačných ssystémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0798/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ing. Jana Chmurová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Kupková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Ondruškaspoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Soldánováspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Boleman, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Ďuricová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Slávka Filickáspoluriešiteľ
Ing. Vlasta Haviarováspoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kopáčiková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Šudý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ