27. 6. 2019  8:03 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na presné ab inito výpočty NMR vlastností molekúl. Preskúmame trendy všetkých dôležitých príspevkov ako sú elektrónová korelácia, relativistické efekty a vibračné korekcie. pre NMR vlastnosti vybraných systémov. Budeme vyhodnocovať presnosť, ktorá sa dá dosiahnuť dnešnými metódami kvantovej chémie. Teoretické výsledky porovnáme s experimentálnymi hodnotami pochádzajúcimi z NMR experimentu v plynnej fáze.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0840/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 02. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Klobušiakováadministratíva
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ