9. 7. 2020  1:01 Lujza
Akademický informačný systém

Projekty


Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na presné ab inito výpočty NMR vlastností molekúl. Preskúmame trendy všetkých dôležitých príspevkov ako sú elektrónová korelácia, relativistické efekty a vibračné korekcie. pre NMR vlastnosti vybraných systémov. Budeme vyhodnocovať presnosť, ktorá sa dá dosiahnuť dnešnými metódami kvantovej chémie. Teoretické výsledky porovnáme s experimentálnymi hodnotami pochádzajúcimi z NMR experimentu v plynnej fáze.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0840/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
administratíva
Bc. Alena Micháliková
administratíva
spoluriešiteľ