15. 10. 2019  11:44 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na presné ab inito výpočty NMR vlastností molekúl. Preskúmame trendy všetkých dôležitých príspevkov ako sú elektrónová korelácia, relativistické efekty a vibračné korekcie. pre NMR vlastnosti vybraných systémov. Budeme vyhodnocovať presnosť, ktorá sa dá dosiahnuť dnešnými metódami kvantovej chémie. Teoretické výsledky porovnáme s experimentálnymi hodnotami pochádzajúcimi z NMR experimentu v plynnej fáze.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0840/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Klobušiakováadministratíva
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ