20. 10. 2019  10:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami.

Garant: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.OPAF ÚPSP FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ