21. 7. 2019  11:26 Daniel
Akademický informačný systém

Projekty


Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami.

Garant: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0815/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0