18. 10. 2019  13:31 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný

Garant: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]+421 903 674 661
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ