18. 10. 2019  8:00 Lukáš
Akademický informační systém

Projekty


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný

Garant: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, pomoc pri riešení problémových úloh, príprava na nové formy výučby chémie a biológie, najmä využívanie multimediálnych prostriedkov, e-learningu a výučby formou riešenia problémov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:3/6285/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0