Oct 15, 2019   11:34 a.m. Terézia
Academic information system

Projects


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný

Supervisor: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, pomoc pri riešení problémových úloh, príprava na nové formy výučby chémie a biológie, najmä využívanie multimediálnych prostriedkov, e-learningu a výučby formou riešenia problémov.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Project identification:3/6285/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0