22. 9. 2019  16:40 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný

Garant: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, pomoc pri riešení problémových úloh, príprava na nové formy výučby chémie a biológie, najmä využívanie multimediálnych prostriedkov, e-learningu a výučby formou riešenia problémov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:3/6285/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0