25. 9. 2020  2:59 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na osvojenie si nových poznatkov z oblasti prírodných vied, chemických a potravinárskych technológií a ekológie a na výučbu prírodovedných predmetov na stredných školách pomocou integrovaný

Garant: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, pomoc pri riešení problémových úloh, príprava na nové formy výučby chémie a biológie, najmä využívanie multimediálnych prostriedkov, e-learningu a výučby formou riešenia problémov.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:3/6285/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0