18. 9. 2019  19:59 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Architekt Emil Belluš

Garant: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Monografia o architektovi Emilovi Bellušovi ? zakladatelskej osobnosti slovenskej architektúry dvadsiateho storocia. Syntetický prehlad diela a života architekta a jeho súvislosti s dobou v ktorej pôsobil. Analýza technických a umeleckých parametrov architektúry a individuálneho a spolocenského dosahu tvorcu. Pozícia medzi modernou a tradíciou a prijímanie európskych podnetov. Dosah pôsobenia do oblasti techniky, funkcionality a bývania, pokusy o završenie v syntéze umení, v životnom prostredí a vedeckom výskume. Súvislosti zakladatelských cinov v oblasti školstva a vedy, ich dosah a vývoj.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra dejín architektúry a umenia (UDTA FA)
Identifikácia projektu:1/0518/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0