4. 7. 2020  4:30 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku

Garant: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Výplne vstupných otvorov sú jednými z najviac vnímaných architektonických detailov. Špecifické umelecké a technické riešenie dverí a brán odráža dobu svojho vzniku. Drevené dvere a brány sú neoddeliteľnou súčasťou celku hodnôt kultúrneho dedičstva, ktorých nositeľom je historická architektúra na Slovensku. Táto problematika doteraz nie je u nás synteticky spracovaná. Vzhľadom na použitý materiál (drevo) a slabú úroveň poznania dochádza v praxi často k ich poškodzovaniu a badateľnému úbytku. Prax pamiatkovej obnovy a opráv objektov historickej architektúry ? projekcia i realizácia ? nevyhnutne potrebuje dostupné komplexné poznatky špeciálne zamerané na dvere, brány a ich súčasti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Identifikace projektu:
1/0793/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0