17. 10. 2019  14:35 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum mechanizmov dopovania nanokryštalického diamantu

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši problematiku dopovania diamantových vrstiev a využitie takýchto vrstiev pre elektronické a ďalšie aplikácie
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0857/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0