17. 10. 2019  21:14 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentná korekcia chýb pri prenose obrazovej informácie rádiovými kanálmi

Garant: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inteligentná korekcia chýb pri prenose obrazovej informácie rádiovými kanálmi".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.ÚMIKT FEI+421 (2) 60 291 354B409
Nataša UčňováPS Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ