25. 8. 2019  11:45 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentná korekcia chýb pri prenose obrazovej informácie rádiovými kanálmi

Garant: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývin nových metód zabezpečenia obrazovej informácie proti chybám najmä využitím vlastností segmentov obrazovej informácie a použitím odhadu vlastností prenosového kanála.Pri riešení metód bude vychádzať zo znalostí: metód syntézy textúr, interpolácia/extrapolácia stratených obrazových dát a modelovania a simulácie vlastností prenosových kanálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/0883/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0