23. 7. 2019  13:16 Oľga
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439T02 3.118
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Eva Babalová, PhD.UIAM MTF [vyňatie]+421 906 068 430T02 3.117
Ing. Miroslav Béger, PhD.ext UMAT MTF
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.UIAM MTF+421 906 068 432T02 3.112
Ing. Dušan Grgač, PhD.MTF D-MI [ukončené]+421 906 068 317T 207
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.UMAT MTF726NC 309
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.UMAT MTF744NC 343
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.KTKP UVTE MTF+421 906 068 333T-115
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.KSMM UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 143T-109
Ing. Miroslava KošťálováMTF D-STM [ukončené]
Ing. Helena Kraváriková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 441T02 3.120
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.UMAT MTF730NC 323
doc. Ing. František Lacko, CSc.KTZS UVSM MTF [ukončené]+421 906 068 kl. 612R - II - 6
Ing. Mária Lubinová, PhD.MTF D-oSTM [ukončené]
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.KTKP UVTE MTF, ext UMAT MTF+421 908 674 141T 111
Ing. Jana Mesárošová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 469T02 2.102
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.UMAT MTF735NC 319
doc. Ing. Milan Naď, CSc.UIAM MTF+421 906 068 429T02 3.116
Ing. Tibor Nánási, CSc.UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 431T02 3.111
Ing. Róbert Sobota, PhD.KTKP UVTE MTF+421 906 068 361T-112
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 435T02 3.108
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.ext UVSM MTF
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.KTKP UVTE MTF+421 906 068 361T-112
Ing. Igor VražičMTF D-oMSM [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ