4. 6. 2020  14:02 Lenka
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
TelefónKancelária
UIAM MTF, ext UMAT MTF
+421 906 068 439
T02 3.118
Bc. Alena Micháliková
VV OPOM MTF [ukončené]
+421 918 646 011
T-13
Ing. Eva Babalová, PhD.
UIAM MTF [vyňatie]
+421 906 068 430
T02 3.117
Ing. Miroslav Béger, PhD.
ext UMAT MTF
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 432
T02 3.112
Ing. Dušan Grgač, PhD.
MTF D-MI [ukončené]
+421 906 068 317
T 207
UMAT MTF
726
NC 309
UMAT MTF
744
NC 343
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
KTKP UVTE MTF
+421 906 068 333
T-115
KVZS UVTE MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 143
T-109
MTF D-STM [ukončené]
doc. Ing. Helena Kraváriková, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 441T02 3.120
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
UMAT MTF730
NC 323
doc. Ing. František Lacko, CSc.
KTZS UVSM MTF [ukončené]
+421 906 068 kl. 612
R - II - 6
Ing. Mária Lubinová, PhD.
MTF D-oSTM [ukončené]
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
KTKP UVTE MTF, ext UMAT MTF
+421 908 674 141
T 111
UPIM MTF+421 906 068 kl. 469T02 2.102
UMAT MTF+421 918 646 044NC 319
UIAM MTF+421 906 068 429T02 3.116
UIAM MTF
+421 906 068 431T02 3.111
Ing. Róbert Sobota, PhD.
KTKP UVTE MTF
+421 906 068 361T-112
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
UIAM MTF+421 906 068 435
T02 3.108
ext UVSM MTF
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
KTKP UVTE MTF [ukončené]
+421 906 068 361
T-112
Ing. Igor Vražič
MTF D-oMSM [ukončené]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ