22. 10. 2020  17:58 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Konekcionistické výpočtové modely pre prostredie počítačového gridu.

Garant: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Klasické dopredné neurónové siete patria medzi úspešné prístupy umelej inteligencie. Špecializované rekurentné neurónové siete boli navrhnuté na spracovanie štruktúrovaných dát, akými sú napr. postupnosti, stromy či grafy. Napriek nespornému vysokému aplikačnému potenciálu sa rekurentné neurónové siete zatiaľ nestali bežne používanými a akceptovanými prístupmi. Hlavným dôvodom ich zatiaľ slabého rozšírenia sú vysoké výpočtové nároky najmä pokročilých algoritmov používaných na trénovanie týchto modelov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:1/0848/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0