16. 10. 2019  21:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-0530-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0