20. 9. 2019  17:57 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav

Garant: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Príprava PSA modelu pre takú prevádzku ES SR, ktorá bude riadená na báze rizika.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-0337-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0