21. 9. 2019  5:05 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum možností využitia nových kompozitných materiálov na káble pre dopravné prostriedky

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum možností využitia nových kompozitných materiálov na káble pre dopravné prostriedky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.ÚEAE FEI+421 (2) 60 291 344C109
Nataša UčňováPS Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ