7. 8. 2020  20:52 Štefánia
Akademický informační systém

Projekty


Výskum možností využitia nových kompozitných materiálov na káble pre dopravné prostriedky

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je výskum možností využitia vybraných polymérnych materiálov a ich reo logických a spracovateľských vlastností v kábloch pre dopravné prostriedky, predovšetkým automobily. Inovatívnosť riešenia spočíva predovšetkým v materiálovom a konštrukčnom riešení káblov pre dopravné prostriedky. Súčasťou prác bude výskum možnosti uplatnenia kompozitných modifikácií nových materiálov, ich kompatability s lacnejšími materiálmi,definovanie podmienok skúšok a tiež identifikácia tzv. slabých miest v materiálovom a konštrukčnom riešení vybraných typov silových a signálnych káblov.
Druh projektu:
APVV ()
Pracoviště:
Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikace projektu:APVV-0257-07
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0