10. 8. 2020  17:35 Vavrinec
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum možností využitia nových kompozitných materiálov na káble pre dopravné prostriedky

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je výskum možností využitia vybraných polymérnych materiálov a ich reo logických a spracovateľských vlastností v kábloch pre dopravné prostriedky, predovšetkým automobily. Inovatívnosť riešenia spočíva predovšetkým v materiálovom a konštrukčnom riešení káblov pre dopravné prostriedky. Súčasťou prác bude výskum možnosti uplatnenia kompozitných modifikácií nových materiálov, ich kompatability s lacnejšími materiálmi,definovanie podmienok skúšok a tiež identifikácia tzv. slabých miest v materiálovom a konštrukčnom riešení vybraných typov silových a signálnych káblov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:
APVV-0257-07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0